Besluiten tijdens Algemene Ledenvergadering

IJTC hield medio april de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst zijn belangrijke besluiten genomen voor de toekomst van IJTC. Hieronder een beknopte samenvatting van de vergadering:

Een van de bespreekpunten was de renovatie van de tennisbanen. De drainage onder de huidige banen is versleten en daardoor aanleiding voor de gemeente om banen 1, 2, 3 en 4 te renoveren. Aan de leden is voorgelegd om gravelbanen te houden, 2 banen te vervangen door smashcourt of alle 4 banen te vervangen door smashcourt. Een meerderheid van de aanwezige leden heeft gestemd voor die laatste optie. De mogelijkheden daartoe worden verder verkend.

Daarnaast is gesproken over de bouw van nieuwbouwwijk De Bakkerij naast ons tennispark. Hier komen 300 woningen. IJTC en de hondenclub maken zich ernstig zorgen over het gebrek aan ingetekende parkeerplaatsen en de veiligheid om beide sportparken te beperken. De huidige betonweg wordt namelijk opgewaardeerd tot de enige toegangsweg tot deze wijk. De aanwezige leden steunen het bestuur om zich hard te maken voor de belangen van IJTC.

Ook IJTC heeft te maken met fors hogere energiekosten. De aanschaf van een thermostaat voor de kantine biedt enige verlichting, maar voorkomt niet dat de kosten stijgen. De verwachting is niet dat op redelijk korte termijn de energieprijzen zullen dalen. Daarom heeft het bestuur de leden voorgesteld om de contributie voor 2023 met 10 euro te verhogen. De aanwezige leden gingen hiermee akkoord.