Eerste inning van contributie

Als het goed is heeft u inmiddels een bericht ontvangen voor het betalen van contributie voor het tennisjaar 2017. IJTC gebruikt dit jaar een nieuwe methode om contributie te innen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door de KNLTB-geleverd systeem. Heeft u vragen over de contributie? Neem contact op met ledenadministrateur Jan Willem van Asselt.