Gezond IJTC kiest voor de toekomst

Meer leden, dat wordt het speerpunt van IJTC voor 2017. Hiermee wil de tennisclub een fundament leggen voor een financieel gezonde toekomst. Dat meldde het bestuur op dinsdag 14 maart tijdens de algemene ledenvergadering van IJTC.

In het afgelopen jaar heeft IJTC veel nieuwe leden mogen begroeten. Vooral het aantal jeugdleden steeg opnieuw. Het ledenaantal stond op 1 januari 2017 op 85. Dat zijn er minder dan in de afgelopen jaren.

Met het werven van nieuwe leden wordt ingezet op zowel senioren als junioren. Om nieuwe jeugdleden te werven biedt IJTC opnieuw schooltennis aan. Dit project was in het afgelopen jaar zeer succesvol. Naast het werven van nieuwe leden wil IJTC komend jaar ook proberen om meer leden vast te houden. De contributies zijn namelijk een belangrijke inkomstenbron voor IJTC. De vereniging is financieel zeer gezond. De jaarrekening over 2016 laat zwarte cijfers zien, net als de begroting voor 2017. De begroting biedt geringe ruimte om tegenvallers op te vangen.

Het bestuur heeft met de leden afgesproken om in november de balans op te maken. Mocht het zo zijn dat IJTC het ledenaantal onvoldoende heeft kunnen verhogen, dan wordt de contributie aangepast. Voorstellen zijn om – net als bij veel andere sportclubs – de studentenkorting te laten vervallen. Ook wordt één jeugdtarief overwogen, net als een bescheiden verhoging van de seniorencontributie. De constatering is dat IJTC een van de goedkoopste sportclubs in de omgeving blijft.

In 2017 moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Het bestuur zal zich volop inzetten voor het werven van nieuwe leden en het behouden van huidige leden. Ook beseft het bestuur dat het niet kan zonder de steun van alle andere leden. Samen zorgen we voor een mooie toekomst voor IJTC!