Koffie betalen? Volgens de prijslijst!

In de afgelopen maanden is gebleken dat er verwarring is over de prijzen van consumpties in de kantine van IJTC. Het bestuur heeft onlangs over deze verwarring gesproken. Besloten is dat – vanzelfsprekend – de prijslijst in de kantine wordt gehanteerd. Afrekenen gebeurt dus volgens de prijzen die op het bord staan, dat naast de bar hangt. Dat geldt tijdens de competitie, training en toss avond. Met dit besluit hoopt het bestuur aan alle verwarring een einde te maken.