Online algemene ledenvergadering op 6 april

Beste leden van IJTC,

Wanneer kunnen we weer als vanouds tennissen? Die vraag leeft bij vrijwel iedereen na een bijzonder 2020. Het coronavirus hield ook IJTC in de ban. Het voelde alsof we amper vrijuit hebben kunnen tennissen. Maar tegelijkertijd was tennis een van de weinige sporten die wel gespeeld kon worden.

Al met al kijken we gemengd positief terug op vorig jaar. Zo is het tennispark opgeknapt, de kantine gerenoveerd en hebben we een mooie ledengroei doorgemaakt. De gedachte sterkt ons in de plannen voor dit jaar. Onze accommodatie willen we verder opknappen en we willen de ledengroei doorzetten. 

Het bestuur wil jou graag bijpraten over wat 2020 voor IJTC betekende en welke plannen onze club heeft voor 2021. Dat doen we traditiegetrouw aan het begin van het jaar met de Algemene Ledenvergadering. Die is dit jaar anders dan jullie gewend zijn. Die is namelijk digitaal op dinsdag 6 april om 19.00 uur.

Hoe gaat dat? Wie de ALV wil bijwonen kan zich aanmelden bij secretaris José Kroneman: jcjdesmidt@ziggo.nl. Vervolgens krijgt u een mailtje terug. In die mail staat als eerste een link voor de vergadering. Als je op dinsdagavond 6 april rond 18.55 uur op die link klikt, dan komt u terecht in de online vergadering. Ook krijgt u het jaarverslag 2020, de financiële stukken en de plannen voor 2021 toegestuurd. 

Online vergaderen is nieuw voor ons. Daarom hebben wij een aantal spelregels opgesteld om de avond soepel te laten voorlopen. Wij willen dat vragen aan het bestuur vooraf naar José worden gemaild. Het bestuur beantwoordt deze vragen mondeling tijdens de vergadering. In verband met de goede orde is geen ruimte voor (uitgebreide) discussie. 

De agenda voor de ALV bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opening
  • Mededelingen vanuit het bestuur
  • Behandeling ingediende vragen
  • Voorstel contributieverhoging
  • Rondvraag
  • Afsluiting

Voor de vergadering wordt een gespreksleider aangesteld. Hij of zij zal de spelregels voor de vergadering tijdens de opening nog een keer duidelijk uitleggen. 

Een digitale vergadering is niet voor iedereen van ons dagelijkse kost. Daarom zal het even wennen zijn om op deze manier met elkaar te spreken. Maar in verband met de veiligheid rondom het coronavirus is de realiteit niet anders. Het bestuur vindt een digitale ALV aan het begin van het tennisseizoen de beste manier om jullie als leden bij de beslissingen die de club neemt te betrekken. Wij hopen op een grote opkomst!

Heb je vragen over de digitale vergadering? Neem dan contact op met Jaap Selles: jaap_selles@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van IJTC
Hans Hullegie, voorzitter

José Kroneman, secretaris

Jan Rozendaal, penningmeester

Jeroen Pelleboer, technische zaken

Jaap Selles, pr & communicatie