Reparatie van terras baan 1 & 2

De beschoeiing van het terras naast baan 1 en 2 is in slechte staat. De planken verrotten en de omheining laat los. IJTC wil de huidige situatie snel aanpakken en de beschoeiing vervangen, zodat de veiligheid niet in het geding komt. Het bestuur overlegt met de technische commissie over een duurzame oplossing. Om de kosten te drukken en omdat vele handen ligt werk maken, wordt waarschijnlijk nog dit najaar een klusdag gehouden om gezamenlijk het terras te repareren.