Toekomst van tennistrainingen

Het bestuur van IJTC kreeg in de afgelopen week vragen over de tennistrainingen. Sinds oktober is Kim gestopt. Ger van der Veen neemt de lessen over en het bestuur werkt hard aan een structurele invulling voor de toekomst.

Vanwege haar zwangerschap heeft Kim besloten om te stoppen als tennistrainster bij IJTC. Ook via deze weg willen wij Kim hartelijk danken voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren heeft verzet en het plezier dat zij aan jeugdleden heeft gegeven.

IJTC probeert zoveel mogelijk lessen over te nemen. Hiervoor hebben wij contact opgenomen met Ger van der Veen. Hij is eigenaar van tennisschool MTT en traint al onze gevorderde senioren. Met zijn school is hij bereid om de lessen van Kim over te nemen. Het kan voorkomen dat in het najaar en de winter de trainingstijden veranderen. Leden die tennistraining volgen hebben hierover bericht gekregen. Zij kunnen aangeven wanneer zij op woensdag tennisles willen volgen. Helaas is het onmogelijk om aan alle wensen te kunnen voldoen. 

Wie vragen heeft kan contact opnemen met jeugdbestuurslid Jan Willem van Asselt via jwasselt@hotmail.com

Het bestuur gebruikt de relatief tennisluwe winterperiode om te zoeken naar een invulling van de tennistrainingen die toekomstbestendig is. Naar verwachting wordt u daarover rondom de jaarwisseling geïnformeerd.