Wat is vrijwilligerswerk?

Leden van IJTC kunnen een deel van de contributie terugkrijgen door vrijwilligerswerk te doen. Maar wat zijn eigenlijk werkzaamheden die onder vrijwilligerswerk vallen? Het bestuur hoopt dat leden van IJTC willen meedenken bij het opstellen van een lijst met werkzaamheden.

Op dit moment zijn er al verschillende werkzaamheden, waarbij de contributie is terug te verdienen. Denk aan het onderhoud van het tennispark, het schoonmaken van de kantine, het draaien van bardiensten en een taak in het bestuur. Maar ieder lid heeft zijn eigen kwaliteiten. Kan bijvoorbeeld helpen bij jeugdactiviteiten niet worden gezien als vrijwilligerswerk?

Het bestuur van IJTC wil daarom een lijst opstellen met taken die als vrijwilligerswerk kunnen worden gezien. Omdat een hele vereniging meer weet, dan een groep van 6 leden, roept het bestuur leden op om mee te denken over vrijwilligerstaken. Heeft u een idee? Stuur die dan in, via het contactformulier.