compact-spelen

 

Met ruim 200.000 tennissers is de Nederlandse tenniscompetitie een van de grootste ter wereld. Daarmee mag je het met recht een groot succes noemen. IJTC is voorstander van dat de leden competitiewedstrijden spelen. Dit zorgt voor plezier in tennis en je leert leden van andere verenigingen kennen.

Namens IJTC nemen 4 teams deel aan de voorjaarscompetitie van de KNLTB: heren 1, heren 2, mix 17+ en mix dubbel 35+

Toch spelen zo’n 400.000 mensen nog geen competitie, ziet de KNLTB de afgelopen jaren een afname in het aantal spelers in de Voorjaarscompetitie en heeft de KNLTBte maken met een terugloop van het ledenaantal. IJTC ziet het aantal leden dat competitie speelt al enkele jaren gelijk blijven of licht dalen.

De KNLTB heeft de afgelopen jaren grondig onderzoek gedaan naar de redenen voor wel of niet competitie spelen. Hieruit is gebleken dat veel tennissers behoefte hebben aan een meer compacte en beter planbare competitiedag. Om de competitie aantrekkelijker te maken voor deze groep heeft de KNLTB zijn leden gevraagd hun ideale competitievorm samen te stellen. Onafhankelijk adviesbureau Hypercube Business Innovation heeft de input van de leden getest op potentie. Dat heeft geleid tot drie nieuwe aanvullende competitievormen en een versoepeling van de regels.

Zo zijn er competities voor beginners, zowel junioren als senioren. Ook zijn er competities op doordeweekse avonden voor hen die liever niet in het weekend spelen. En na de 35+ competitie is er nu ook een onder 35 competitie.

Lees meer op de website van de KNLTB