Algemene ledenvergadering op 26 maart

Op dinsdagavond 26 maart houdt IJTC de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit is het moment waarop het bestuur uitleg geeft en verantwoording aflegt over de koers van onze tennisclub.

De vergadering begint om 20.00 uur in de kantine. Op het programma staan onder meer het jaarverslag 2023, de financiën en het technische beleid.

De documenten die hierbij horen zijn vooraf op te vragen bij secretaris José Kroneman en liggen op de avond van de vergadering in de kantine.

Alle leden van IJTC zijn van harte uitgenodigd.