Maandelijkse archieven: november 2017

Contributie in 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar heeft het bestuur van IJTC met de aanwezige leden gesproken over de contributie voor 2018. Het voorstel van de kascommissie was om een marginale contributieverhoging door te voeren, met het oog op een gezonde financiële toekomst van IJTC. De aanwezige leden gingen akkoord met deze marginale verhoging, waaraan […]