Maandelijkse archieven: april 2017

Problemen met contributie

Sinds dit seizoen gebruikt IJTC een module van de KNLTB voor de ledenadministratie. In de afgelopen twee weken is gebleken dat het innen van de contributie moeizaam verloopt. Facturen worden niet ontvangen, zijn onduidelijk of kunnen met moeite betaald worden. Heeft u te maken met een van de bovenstaande problemen? Neem dan zo spoedig mogelijk […]

Eerste inning van contributie

Als het goed is heeft u inmiddels een bericht ontvangen voor het betalen van contributie voor het tennisjaar 2017. IJTC gebruikt dit jaar een nieuwe methode om contributie te innen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door de KNLTB-geleverd systeem. Heeft u vragen over de contributie? Neem contact op met ledenadministrateur Jan Willem van Asselt.