Contributie in 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar heeft het bestuur van IJTC met de aanwezige leden gesproken over de contributie voor 2018. Het voorstel van de kascommissie was om een marginale contributieverhoging door te voeren, met het oog op een gezonde financiële toekomst van IJTC. De aanwezige leden gingen akkoord met deze marginale verhoging, waaraan het bestuur nadere invulling heeft gegeven.

In de vergadering van november heeft het bestuur gediscussieerd over de contributie voor 2018. Besloten is om de marginale contributieverhoging door te voeren. Hierbij is met meerdere factoren rekening gehouden, zoals de financiële staat van IJTC, draagkracht van leden, contributies van overige sportverenigingen en het vrijwilligerswerk binnen IJTC. Het bestuur heeft de contributie voor 2018 als volgt vastgesteld:

– Jeugd <18 jaar: €90,-

– Senior: €140,- + €30,-*

– Student: €100,- + €30,-

Familiekorting: €10,- op de reguliere contributie, vanaf derde persoon.

Senioren betalen 30 euro zelfwerkzaamheid. Na het uitvoeren van vrijwilligerswerk krijgen zij dit bedrag terug. Vraag bij het bestuur naar mogelijk vrijwilligerswerk

Een lid wordt senior in het jaar van de achttiende verjaardag