Algemene Ledenvergadering op 14 maart

IJTC houdt op dinsdag 14 maart de Algemene Ledenvergadering. Plaats van samenkomst is onze kantine ‘Sitpoint’. De vergadering begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Het bestuur hoopt veel leden te kunnen verwelkomen om mee te denken over de toekomst van onze tennisvereniging.

UITNODIGING 

Aanvang :  20.00 uur

Aan                                     :           De leden van IJTC

Vergadering              :           Algemene Ledenvergadering

Locatie                      :           Clubgebouw

Datum                       :           dinsdag 14 maart 2017

Verzonden                :           José Kroneman

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 8 maart 2016.
 3. Jaarverslag 2016.
 4. Financieel jaarverslag: jaarrekening 2016 / begroting 2017. Stukken worden in de vergadering uitgereikt .
 5. Verslag kascommissie.
 6. Verkiezing kascommissieleden. Aftredend lid zijn Emmy en Dick.
 7. Bestuurssamenstelling; verandering taken per bestuurslid. Aftredend lid Ria
 8. Verslag vrijwilligerscoördinator.
 9. Verslag technische zaken .
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.