Inning contributie 2018

Volgende week wordt begonnen met het innen van de contributie voor 2018. Op woensdag 27 maart wordt de contributie via automatische incasso afgeschreven. Dit is de eerste termijn voor leden die hebben aangegeven in meer termijnen te willen betalen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie: Jan Willem van Asselt.