Wat doet een vrijwilliger bij IJTC?

Leden van IJTC kunnen een deel van de contributie terugverdienen als ze vrijwilligerstaken uitvoeren. Maar welke taken zijn dat? Die vraag kwam naar voren tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur heeft er inmiddels over gesproken.

Een bekende vrijwilligerstaak is het draaien van bardiensten. Maar doordeweeks is het niet altijd even druk op ons tennispark, waardoor het draaien van een bardienst niet altijd zinvol is. Daarom heeft het bestuur besloten dat bardiensten voortaan alleen nog gedraaid kunnen worden op competitiedagen (donderdagochtend, vrijdagavond en de hele zaterdag) en tijdens clubtoernooien (zo’n zeven dagdelen per jaar). Aanmelden kan bij Ria Al-Abbar.

Een andere mogelijkheid is helpen met het schoonmaken in de kantine. Wie hier een substantieel aantal uren per jaar aan wil meewerken, komt ook in aanmerking voor teruggave van een deel van de contributie. Ook hiervoor is Ria Al-Abbar contactpersoon.

Over onderhoud gesproken, ons tennispark ligt er mooi bij, maar is arbeidsintensief. Een trouwe groep oudere vrijwilligers steekt vele uren in het onderhoud van het tennispark. Maar zij kunnen hulp gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens het klussen, snoeien en onderhoud van de banen. Interesse? Informeer bij Mannie Vaandering naar wat mogelijk is.